Giới thiệu

Địa chỉ từ thiện là một trang web cung cấp các địa chỉ của nguời cần đuợc giúp đỡ chính xác nhất. Giúp cho nguời làm từ thiện có thể đưa món quà tận tay nguời cần đuợc giúp.

Chúng tôi tạo web ra để kết nối giữa nguời làm từ thiện với nguời cần đuợc sự giúp đỡ một cách chính xác minh bạch. Không vụ lợi

Nếu như quý bạn có địa chỉ của nguời cần sự giúp đỡ xin vui lòng gửi về email tinhyeututhien@gmail.com .
Nội dung bao gồm:
– Họ tên và địa chỉ nguời cần sự giúp đỡ
– Hình ảnh nguời cần sự giúp đỡ.
– Nếu có số điện thoại thì càng tốt

Chúng tôi sẽ cho nguời xác thực truớc khi đăng tin.

Bình luận

avatar